Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „GTC”) stosuje się do wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG (dalej: „RaceChip”), a jako klienta, jeśli jesteś konsumentem.
1.2 Konsument, jak określono w ust. 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch), oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną do celów, które nie są związane przede wszystkim z działalnością handlową lub zawodową, niezależne jednostki.

2. Tworzenie zamówienia

2.1 umowy sprzedaży pomiędzy tobą a RaceChip może zostać zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego RaceChip, platformy sprzedaży online eBay i Amazon lub telefonicznie.
2.2 Tworzenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego RaceChip Prezentacja towarów w sklepie internetowym RaceChip nie stanowią wiążącej oferty.
Po umieszczeniu zamówienie przez kliknięcie przycisku „Kup teraz”, to złożyć wiążącą ofertę zakupu. RaceChip wyśle ​​automatycznego potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail, w którym zamówienie jest udokumentowany po raz kolejny. To automatyczne potwierdzenie zamówienia jedynie potwierdza, że ​​zamówienie zostało odebrane przez RaceChip; nie stanowią akceptacji oferty.
Umowa zawierana jest tylko wtedy, gdy RaceChip potwierdza wysyłkę towarów przez odrębne poczty elektronicznej lub gdy towary są faktycznie wysyłane. Jeżeli towary, które zostały zamówione nie mogą być dostarczane, na przykład, ponieważ nie są w magazynie, RaceChip nie zaakceptuje ofertę. W tym przypadku żadna umowa zostanie zawarta. RaceChip będzie więc doradzić bez zbędnej zwłoki, zwróci żadnej zapłaty już otrzymane bez zbędnej zwłoki.
2.3 Tworzenie zamówienia za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży eBay
RaceChip używa wyłącznie format „Kup teraz” przy oferowaniu towarów na internetowej platformy sprzedaży eBay. Umieszczenie produktu na eBay w formacie „Kup teraz” stanowi wiążącej oferty przez RaceChip do zawarcia umowy sprzedaży.
Po kliknięciu przycisku „Kup”, prawnie wiążąca umowa sprzedaży zawierana jest między Tobą a RaceChip. RaceChip dodatkowo poinformować powstawania zamówieniu przez osobnym mailu.
2.4 Tworzenie zamówienia za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży Amazon
Poprzez oferowanie towarów za pośrednictwem platformy internetowej Amazon, RaceChip czyni ofertę wiążącą.
Po kliknięciu przycisku „Kup teraz”, prawnie wiążąca umowa sprzedaży zawierana jest między Tobą a RaceChip.
2.5 Tworzenie umowy przez telefon Umowa sprzedaży pomiędzy tobą a RaceChip może być również zawarta przez telefon. W tym przypadku można dokonać oferty zawarcia umowy sprzedaży. Po akceptacji swojej oferty przez RaceChip, prawnie wiążąca umowa sprzedaży zawierana jest między Tobą a RaceChip.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1 Jako konsument masz następujące prawa odstąpienia od umowy po dokonaniu zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego RaceChip, platformy sprzedaży online eBay i Amazon lub telefonicznie.
– instrukcje odstąpienie od umowy –
Prawo odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia, w którym jesteś, lub osoba trzecia wyznaczona przez was, kto nie jest spedytor, wziąć (i) posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas
RaceChip Chiptuning GmbH & Co. – Warenannahme – Ulmer Str. 123 73037 Göppingen Niemcy Telefon: +49 7161 1584 999 Faks: +49 7161 1581 899 E-mail: support@racechip.com
o swojej decyzji odstąpienia od umowy przez zapewnienie nam wyraźnego zastrzeżenia w tym zakresie (np piśmie przesłanym pocztą, faksem lub e-mail). Można, ale nie trzeba, należy skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia na ten cel. Termin wycofania zostanie spełniony, jeśli wysyła zawiadomienie informujące nas, że skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.
Konsekwencje wycofania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zmuszeni do powrotu do ciebie wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez nas w wyniku ciebie wyborze sposobu wysyłki inny niż tania przesyłka standardowa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy przez nas. Dołożymy zwrotu przy użyciu tej samej metody płatności, które już używany pierwotnej transakcji płatniczej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z wami; w żadnym wypadku nie będziemy pobierać opłaty na ciebie w tym refundacji. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania zwróconych towarów lub, jeśli wcześniej, dopóki nie okaże się nam, że po wysłaniu towaru z powrotem. Musisz wysłać towar z powrotem, albo przekazuje je do nas bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w terminie czternastu dni od dnia, w którym powiadomić nas o swoim wycofaniu się z tej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wysyłają towary przed upływem okresu czternastu dni.
Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty wysyłki